تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مطالب فرانسه شناسی

  احوال پرسی


  همیشه وقتی فرانكوفون ها (فرانسوی زبان ها) همدیگر را ملاقات می كنند، نوعی تماس فیزیكی بینشان ردوبدل می شود. در فرانسه آشنایان و همكاران وقتی همدیگر را ملاقات می كنند به یكدیگر دست می دهند، حتی اگر هر روز یكدیگر را ببینند. دوستان و بستگان دو، سه، یا حتی چهار بوسه (bises ou bisous) بر گونه ها میزنند، كه تعداد بوسه ها منطقه به منطقه فرق می كند. مرد ها عموما ترجیح می دهند دست بدهند تا اینكه بوسه.

  در آفریقای فرانسوی زبان نیز بعضی ها مثل فرانسوی ها بوسه بر گونه ها می زنند. اما اكثر دوستان و اقوام از یكدیگر با دست دادن احوال پرسی می كنند. در كشور های اسلامی، مردم عموما در احوال پرسی ها با یكدیگر تماس بدنی ندارند و با جملاتی چون جملات زیر یكدیگر را ملاقات می كنند.

    درود بر شماAs-salaam 'alaykum

  Que la paix de Dieu soit avec vous درود خدا بر شما 
   

تعداد کل صفحات: 4