حرف دل 13

حرف دل 12

حرف دل 10


  یک شمع روشن می کنم برای خانواده ام، دوستانم و همه ی کسانی که دوست دارم،
  و در کریسمس کنار من نیستند، اما در قلب من هستند! لطفا نگذارید این شمع خاموش شود.
   

    دوشنبه 6 بهمن 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

sept cadeaux à offrir à vos enfants

حرف دل 11

حرف دل 5

حرف دل 4


  "اگر می خواهی لیاقت اعتماد را داشته باشی، صادق باش. 
  اگر می خواهی صادق باشی، درست باش.
  اگر می خواهی درست باشی، خودت باش."

    دوشنبه 17 شهریور 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات

حرف دل 2

حرف دل 3

حرف دل 15

تعداد کل صفحات: 2