تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مطالب دی 1393

متن آهنگ فرانسوی - Françoise Hardy - Tous les garcons et les filles

  Françoise Hardy - Tous les garcons et les filles

  tous les garçons et les filles de mon âge
  se promènent dans la rue deux par deux
  tous les garçons et les filles de mon âge
  savent bien ce que c'est d'être heureux
  et les yeux dans les yeux et la main dans la main
  ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
  oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
  oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
  mes jours comme mes nuits
  sont en tous points pareils
  sans joies et pleins d'ennuis
  personne ne murmure "je t'aime" à mon oreille
  tous les garçons et les filles de mon âge
  font ensemble des projets d'avenir
  tous les garçons et les filles de mon âge
  savent très bien ce qu'aimer veut dire
  et les yeux dans les yeux et la main dans la main
  ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
  oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
  oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
  mes jours comme mes nuits
  sont en tous points pareils
  sans joies et pleins d'ennuis
  oh! quand donc pour moi brillera le soleil?
  comme les garçons et les filles de mon âge
  connaîtrais-je bientôt ce qu'est l'amour?
  comme les garçons et les filles de mon âge
  je me demande quand viendra le jour
  où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main
  j'aurai le coeur heureux sans peur du lendemain
  le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
  le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime
   

    دوشنبه 29 دی 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

abbaye-saint-victor

  همیشه فکر میکردم فقط کشور ما اینقدر مکان های تاریخی دارد و بقیه کشورها مثلا کشور های اروپایی مکان های تاریخی خاصی ندارند. اما وقتی در مورد فرانسه مطاله کردم به شک افتادم که شاید آثار تاریخی کشور فرانسه از کشور ما هم بیشتر باشد. یکی دیگر از مکان های تاریخی زیبای فرانسه مقبره سنت ویکتور است. در کشور فرانسه تنها دو مکان از این نوع وجود دارد. این مقبره در شهر مارسی (بندر مارسی) قرار گرفته است.

  نام این مکان از نام سنت ویکتور گرفته شده است. در سال 415 جان کازیان دو صومعه ساخت. یکی برای مردان و دیگری برای زنان. این سازه، تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی داشته است. در سال 1794 تمام آثار باستانی موجود در مجموعه جمع آوری و ذوب شدند تا از آن برای ساختن سکه های طلا و نقره استفاده شود. حتی برای مدت زمانی از این مکان به عنوان انبار و مدتی نیز به عنوان زندان استفاده شد.

                                                         

  منبع: 1-wikipedia.com

  2-historvius.com

    دوشنبه 22 دی 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

sept cadeaux à offrir à vos enfants

حرف دل 9

Pourquoi

  یک شعر فرانسوی بسیار زیبا با نام Pourquoi یعنی "برای چه". شاعر این شعر عاشقانه فرانسوی Ivan Franko می باشد. امیدوارم از خواندن این شعر زیبا لذت ببرید.


  Pourquoi tu me surviens aux songes
  Pourquoi
  Tu me regardes de tes yeux tristes et merveilleux
  Tes yeux en fond de puits glacé
  Pourquoi tes lèvres sont muettes
  Que de reproches, que de souffrance
  Que de désirs inaccomplis
  Sur elles, comme crépuscule vermeil
  Qui point et puis se noie
  Dans cet abîme obscure et sombre
    دوشنبه 1 دی 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات