تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - اصطلاحات فرانسوی برای مکالمه

اصطلاحات فرانسوی برای مکالمه

  کسانی که می خواهند تو امتحانات فرانسه دِلف و دَلف شرکت کنند باید بر موضوعات مختلف برای قسمت مکالمه آمادگی داشته باشند تا وقتی موضوعی به آنها داده میشه آمادگی داشته باشند. و حداقل در رابطه با اون موضوع 4 تا کلمه بلد باشن! از امروز میخوایم به صورت موضوعی، کلماتی رو روی وبلاگ بذاریم. به این صورت که یک موضوع رو در نظر میگیریم و کلماتی رو که در آن رابطه می توانند کاربرد داشته باشن رو با هم می خونیم. ضمن اینکه مرجع ما برای این کار کتاب فوق العادهcomprehension orale  هست.

  موضوع اول: پیدا کردن کار

   

  پیدا کردن کار

  Trouver un emploi

  کار کردن به صورت تمام وقت

  Travailler a plein temps

  کار کردن به صورت نیمه وقت

  Travailler a mi-temps

  کار کردن به صورت پاره وقت

  Travailler a temps partiel

  بیکار بودن

  Etre au chomage

  بیکار

  Chomeur,chomeuse

  به تعطیلات رفتن(گرفتن)

  Prendre des vacances

  مرخصی استعلاجی

  Un conge maladie

  مرخصی بارداری

  Un conge maternite

  در مرخصی بودن

  Etre en conge

  دریافت حقوق

  Recevoir un salaire

  افزایش حقوق

  Avoir/obtenir une augmentation

   

  Mon frère travaille a plein temps.

  برادرم به صورت تمام وقت کار می کند.

   

  Je dois travaller a mi-temps.

  من باید به صورت نیمه وقت کار کنم.

  Mon père est au chomage, il ne trouve pas un travail.

  پدر من بیکار است. او کا پیدا نمی کند.

                                                                                                      

  Elle est malade, Elle a besoin d'un congè maladie.

  او مریض است. او نیاز به مرخصی استعلاجی دارد.

   

  و اما مکالمه

   

  Bonjour.

  روزبخیر

  bonjour.

  روزبخیر

  je cherche un bon travail.vous pouvez m'aidez?

  من دنبال یک کار خوب می گردم.می توتنید به من كمك كنید؟

  ah, oui. d'abord vous devez répondre quelques question. oui, vous êtes chemeur?

  آه، بله، در آغاز باید به چندین سوال پاسخ دهی شما بیکار هستید؟

   oui.

  بله

   où est-ce que vous avez travaillé? et pour combien de temps?

  کجا کارکرده ای و برای چه مدت زمانی؟

   j'ai travaillé dans une entreprise pendant 2ans.

  من به مدت 2 سال در یک شرکت کار کرده ام.

  puis; vous êtes éxprimenté! vous pouvez travaillez a temps partiel?

  پس، شما باتجربه اید! می توانید به صورت پاره وقت کار کنید؟

   oui. je peut travailler a mi-temps aussi.

  بله، همچنین می توانم به صورت نیمه وقت هم کار کنم.

  oui; nous avons une situation á mi-temps. comme l'operateur de l'ordinateur. vous avez 1 jour de congé par mois. chaque anne, vous aurez aussi 5 jours conge maladie si vous serez malade! à la fin de chaque mois vous recovez votre salaire de 1000 euro. I'll n'y aura pas aussi d'augmentation pour 6mois.

  خوب،ما یک موقعیت کاری نیمه وقت داریم. به عنوان اپراتور رایانه.شما یک روز استراحت در ماه دارید. هر ساله شما 5 روز مرخصی استعلاجی دارید اگر مریض شوید! داشت در پایان هر ماه شما حقوق 1000 یورویی خور را دریافت می کنید. تا شش ماه هم افزایش حقوق نخواهید.

    دوشنبه 25 شهریور 1392         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات