تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - اصطلاحات زبان فرانسه با فعل prendre

اصطلاحات زبان فرانسه با فعل prendre

  در این مطلب اصطلاحات زبان فرانسه با فعل prendre را معرفی می کنیم که همه آنها پرکاربرد و روزمره هستند.


  اصطلاحات زبان فرانسه
  Se Prendre la tête

   


  1.            Se Prendre la tête

  ترجمه تحت الفظی: سر کسی را گرفتن

  معنی: سر کسی را درد آوردن، اذیت کردن

   

  Ex. Mon voisin me prend la tête.

  Ex. Ce livre explique comment apprendre le français sans se prendre la tête

  همسایه ام مرا اذیت می کند.

  این کتاب به شما توضیح می دهد چطور زبان فرانسه را یاد بگیرید بدون اینکه سر شما را درد بیاورد.   2.            Se prendre un râteau

  ترجمه تحت الفظی: خوردن به شن کش

  معنی: پول زیادی از دست دادن

   

  Ex. Nathan est triste, parce qu’il s’est pris un râteau.

  ناتان ناراحته، چون برشکست شده.


  3.            Prendre le taureau par les cornes

  ترجمه تحت الفظی: گاو نر را از شاخ هایش گرفتن

  معنی: تصمیم گرفتن


  Ex. Après plusieurs mois au chômage, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de chercher un boulot.

  بعد از چند ماه بیکاری، او تصمیم گرفته که دنبال یک شغل بگرده.  4.            En prendre de la graine

  ترجمه تحت الفظی: دانه را گرفتن

  معنی: دنبال راه کسی رفتن، شغل کسی را ادامه دادن

   

  EX. Ton frère a des bons résultats à l’école, j’espère que tu vas en prendre de la graine.

  برادرت نتایج خوبی در مدرسه گرفته. امیدوارم که راهش را ادامه بدهی (او را الگو قرار دهی).  5.            Prendre ses cliques et ses claques

  ترجمه تحت الفظی: کفش ها و پاهایت را برداری

  معنی: یکباره رفتن و ترک کردن

  امروزه “une claque” معنی سیلی هم می دهد، که ترجمه کردن را کمی سخت می کند.

   

  EX. Prends tes cliques et tes claques, je ne veux plus te voir.

  بزن به چاک (برو)، دیگه نمی خوام تو رو ببینم.  6.            Prendre quelqu’un la main dans le sac

  ترجمه تحت الفظی: گرفتن کسی که دستش در کیسه

  معنی: در حال ارتکاب جرم کسی را گرفتن

   

  Ex. On l’a pris la main dans le sac alors qu’il était sur le point de partir.

  وقتی نزدیک بود برود ما او را در حال ارتکاب جرم گرفتیم.  7.            Prendre quelque chose au pied de la lettre

  ترجمه تحت الفظی: گرفتن چیزی در پایین نامه

  معنی: معنی سطحی چیزی را فهمیدن

   

  Ex. Elle a pris tes instructions au pied de la letter.

  او دستورالعمل های تو را سطحی متوجه شد.


  8.            Prendre ses jambes à son cou

  ترجمه تحت الفظی: پاها را به گردن رساندن

  معنی: با تمام سرعت دویدن

   

  EX. Quand il a vu le chien, il a pris ses jambes à son cou.

  وقتی و سگ را دید با تمام سرعت دوید.

   


  9.            Prendre son courage à deux mains

  ترجمه تحت الفظی: شجاعت را در دو دست گرفتن

  معنی: اراده کردن، شجاع شدن


  Ex. Elle a pris son courage a deux mains et a demandé une augmentation.

  او اراده جرات کرد و درخواست افزایش حقوق کرد.

   

  10.            Prendre la mouche

  ترجمه تحت الفظی: پشه را گرفتن

  معنی: هیجان زده شدن، عصبانی شدن

   

  EX. Il a pris la mouche quand il a appris la nouvelle.

  وقی خبر را شنید هیجان زده شد.


    پنجشنبه 11 تیر 1394         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات