تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مکان های تاریخی فرانسه، Catacombs of Paris

مکان های تاریخی فرانسه، Catacombs of Paris

    وقتی کلمه قبرستان رو میشنویم همگی به یاد قبرستان های معمولی می افتیم. در هر فرهنگی، با توجه به سنت ها و دستورات دینی حاکم، افراد، رفتگان و مردگان خود را به نحوی خاص به عالم برزخ می فرستند! در کشور های مسلمان مردگان را خاک میکنند. همان کاری که مسیحیان با کمی تفاوت انجام میدهند. در بعضی کشورهای شرق آسیا، مردگان را میسوزانند. زرتشیان، مردگان را در هوای آزاد میگذارند تا طعمه پرندگان شوند .بعضی از مشکلات گاهی یک سری مشکلات بوجود می آورند که منجر به گرفتن تصمیمات عجیب می شوند. داستانی که در فرانسه پیش آمد. شاید کمتر کسی نام قبرستان زیرزمینی در پاریس را شنیده باشد. مکانی که هم اکنون در آن استخوان های بیش از 5 میلیون نفر نگهداری می شود.

    علت اصلی تشکیل این مکان افزایش ناگهانی تعداد مردگان و نبود فضای مناسب قبرستانی بوده است. تصمیم نهایی جهت ایجاد این قبرستان در سال 1785 گرفته شد و عملیات انتقال استخوان های مردگان سال بعد از قبرستان سَنت نیکل انجام شد. قبرستان به عنوان یکی از 14 موزه شهر پاریس شناخته میشود.

    منبع: 1-wikipedia.com

    2-historvius.com

      دوشنبه 3 مهر 1391         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات