تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - جملات زیبای فرانسوی Trois types de personnes

جملات زیبای فرانسوی Trois types de personnes

  N’oublie jamais ces trois types de personnes dans ta vie:

  Celui qui t’a aide dans les moments difficiles.

  Celui qui t’a laisse dans les moments difficiles.

  Celui qui a crée ces moments difficiles.

  در زندگی تان هرگز این سه گروه از اشخاص را فراموش نکنید.

  1. آنهایی که در لحظات سخت شمارا یاری دادند.

  2. آنهایی که در لحظات سخت شما را رها کردند.

  3. آنهایی که این لحظات سخت را بوجود آوردند.

    دوشنبه 5 خرداد 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات