دانلود آهنگ فرانسوی با متن و ترجمه Joe dassin - L'eté indien

  دانلود آهنگ فرانسوی با متن و ترجمه


  نام  آهنگ : L'eté indien

  نام خواننده : Joe dassin

  نام آلبوم : [Album D'Or [1975

  دانلود آهنگ فرانسوی  Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là

  Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci

  C'était l'automne, un automne où il faisait beau

  Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique

  Là-bas on l'appelle l'été indien

  Mais c'était tout simplement le nôtre

  Avec ta robe longue tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin

  Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là

  Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité

  On ira où tu voudras, quand tu voudras

  Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort

  Toute la vie sera pareille à ce matin

  Aux couleurs de l'été indien

  Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne

  Mais c'est comme si j'y étais

  Je pense à toi

  Où est tu ?

  Que fais-tu ?

  Est-ce que j'existe encore pour toi ?

  Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune

  Tu vois, comme elle je me couche sur le sable et je me souviens

  Je me souviens des marées hautes du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer

  Il y a une éternité, un siècle, il y a un an

  On ira où tu voudras, quand tu voudras

  Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort

  Toute la vie sera pareille à ce matin

  Aux couleurs de l'été indien

  ترجمه :

  تو میدانی، من هیچ وقت مثل صبح آنروز خوشحال نبودم.بر روی یك پلا‍‍ژ پیاده روی می كردیم انگار كه پاییز بود، پاییزی(فصلی)كه هوا خوب بود.فصلی كه مانند آن جز در شمال آمریكا یافت نمیشود، آنجا انرا تابستان هندی مینامند.آن پاییز مال ما بود، با دامن بلندت به مانند یك اثرآبرنگ( ازمری لورانسن) بودی.

  برای دیدن ترجمه كامل به ادامه مطلب مراجعه كنید.

  ومن به یاد می آورم،بسیار خوب به یاد می آورم آنچه را كه آنروز صبح به تو گفتم.یك سال پیش، یك قرن پیش، مدت ها پیش...

  به جایی میرویم كه تو بخواهی، هر زمان كه تو بخواهی

  یكدیگرا دوست خواهیم داشت، چراكه عشق خواهد مرد

  تمام زندگی به مانند آن صبح خواهد بود،به مانند رنگ های صبح هندی

  امروزاز آن صبح پاییزی خیلی فاصله دارم

  اما، انگار كه آنجا بودم

  من به تو فكر میكنم

  كجا هستی؟

  چكار میكنی؟

  آیا من هنوز به خاطر تو وجود دارم؟

  من این موج را میبینم كه به تپه نمیرسد

  تو میبینی، مانند موجی  برروی شن به پایین میلغزم

  من به بیاد می آورم تشعشعات بلند خورشید و خوشبختی را كه از روی دریا عبور میكردند.

  مدت ها پیش، یك قرن پیش، سالها پیش...

  به جایی میرویم كه تو بخواهی، هر زمان كه تو بخواهی

  یكدیگرا دوست خواهیم داشت، چراكه عشق خواهد مرد

  تمام زندگی به مانند آن صبح خواهد بود،به مانند رنگ های صبح هندی

   

    دوشنبه 18 فروردین 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات