تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - کلمات معادل انگلیسی - فرانسه

کلمات معادل انگلیسی - فرانسه

  یک سری کلمه فرانسه با معادل انگلیسی از یه کتاب پیدا کردم. میتونه برای دوستانی که هر دو زبان را با هم بلذ هستند جالب باشه.

  فرانسه

  انگلیسی

  فارسی

  lent (lente)

  Slow

  آرام

  doux (douce)

  Sweet

  شیرین،نرم،لطیف،ملایم

  lentement

  Slowly

  به آرامی

  doucement

  sweetly

  با مهربانی،با ملایمت

  peu

  Little

  کم

  si

  So

  آنقدر،آنچنان

  presque

  almost

  تقریبا

    دوشنبه 20 آبان 1392         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات